Giants of LifeWAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wysyłka biletów:
Bilety w formie elektronicznej, będziemy wysyłać niezwłocznie po dokonaniu i zweryfikowaniu płatności za rezerwację, na adres e-mailowy podany przez Państwa przy rejestracji. W przypadku, gdyby nie dotarł on do 10 października br., prosimy o pilny kontakt na biuro@milewskipartnerzy.pl.

Lokalizacja:
Hala MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa
http://www.halamtpolska.pl

Data i godziny trwania kongresu:
sobota, 24 października 2015, godz. 8:30 – 19:00*
niedziela, 25 października 2015, godz. 8:30 – 19:00*
*Podane godziny zakończenia są orientacyjnymi. Istnieje możliwość, iż kongres zakończy się wcześniej danego dnia.

Strój:
Sugerujemy strój biznesowy lub swobodny elegancki. Prosimy, byście ubrali się Państwo wygodnie.

Wstęp:
Wejście na salę będzie możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma specjalną opaskę na rękę. Prosimy, by przez oba dni trwania kongresu, pozostała ona na Państwa ręku. W przypadku zgubienia opaski uczestnikowi - za wydanie nowej - zostanie naliczona opłata w wysokości 10 złotych.

Rejestracja:
Rejestracja rozpocznie się 24 października 2015 roku (sobota), o godzinie 7:00. Jest ona obowiązkowa dla każdego uczestnika.
Kongres rozpocznie się punktualnie o godz. 8:30 tego dnia. Ponieważ obserwujemy duże zainteresowanie eventem i spodziewamy się pełnej sali, prosimy o wcześniejszy przyjazd tak, by zdążyć się zarejestrować i zająć dobre miejsce. Osoby, które się spóźnią, będą mogły wejść na salę dopiero podczas pierwszej zaplanowanej przerwy.

Organizacja:
Kategoria biletu (General/ VIP/ Platinium) wskazuje sektor, w jakim na widowni można zająć miejsce.

Tłumaczenie:
Tłumaczenie będzie konsekutywne i będzie odbywało się ze sceny. Opłata za tłumaczenie wliczona jest w cenę biletu.

Posiłki:
Przewidzieliśmy dla Państwa przerwę obiadową i przerwy kawowe. Na terenie Hali MT Polska będą ustawione punkty gastronomiczne, w których uczestnicy kongresu będą mogli zakupić gorące posiłki, przekąski i napoje.
Organizatorzy nie zapewniają posiłków w cenie biletu.

Nagrywanie i filmowanie:
Filmowanie i nagrywanie podczas kongresu jest zabronione.

Działania reklamowe:
Przed kongresem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuję całkowity zakaz
dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić inne działania mające na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora.
Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

Parking:
Hala MT Polska posiada około 1500 miejsc parkingowych, które będą dostępne dla uczestników. Koszt parkingu to 25 zł za dobę. Opłatę pobierają pracownicy Hali MT Polska.

Hotele w okolicy Hali MT Polska:

Best Western Hotel FELIX ***
ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa,
tel. +48 22 210 70 00, fax. +48 22 210 79 00,
hotel@bwfelix.pl, www.bwfelix.pl
- około 5 minut samochodem, 3.9 km do MT Polska

Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska **
ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa,
tel. +48 22 51578 00, fax +48 22 515 78 88,
www.ibishotel.com
- około 2 minut samochodem, 1.6 km do MT Polska

Zajazd Napoleoński
ul. Płowiecka 83, 05-501 Warszawa,
tel. +48 22 815 30 68, fax. +48 22 815 22 16,
www.napoleon.waw.pl
- około 5 minut samochodem, 3 km do MT Polska

Boomerang Hostel
ul. Chełmżyńska 62, 04-247 Warszawa,
tel. +48 884 305 001,
booking@boomeranghostel.pl, www.boomeranghostel.pl
- około 2 samochodem, 1 km do MT Polska

Hotel Arkadia Royal
ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa,
tel. +48 22 51736 60, fax. +48 22 517 36 69,
www.arkadiaroyal.pl, hotel@arkadiaroyal.pl
- około 7 minut samochodem, 3 km do MT Polska

CPK Złote Brzozy,
ul. Żołnierska 101, 04-457 Warszawa,
tel. +48 22 512 15 00, fax. +48 22 512 15 04,
www.zlotebrzozy.pl, zlote.brzozy@warszawa.pgedystrybucja.pl
- około 7 minut samochodem, 3 km do MT Polska

Hotel Boss ***
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa,
tel. +48 22 51 66 100/200, fax. +48 22 872 96 92,
www.hotelboss.pl, hotelboss@hotelboss.pl
- około 15 minut samochodem, 10 km do MT PolskaFotex - Usługi noclegowe

ul. Ks. Skorupki 62, 05-091 Ząbki

tel. +48 22 781-43-05, kom. +48 725 053 408 

www.noclegi-fotex.pl , recepcja@noclegi-fotex.pl

- 11 minut jazdy samochodem, 6 km od MT Polska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu Giants of Life.
Zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę Milewski & Partnerzy.

Zobowiązania:
Składając zamówienie, potwierdza Pan/Pani, że zapoznał się z naszym regulaminem (dostępnym na stronie www.giantsoflife.pl) oraz, że zamówienie wraz z niniejszym regulaminem tworzą formalną umowę pomiędzy stronami.

Czas i miejsce:
Opłata za uczestnictwo w naszym kongresie upoważnia Pana/Panią do:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz lokalizacji kongresu bez podania przyczyn. Przy czym:
Opłaty:
Płaci nam Pan/Pani za uczestnictwo w kongresie w formie jednorazowej opłaty przy składaniu zamówienia - bez potrąceń, odliczeń i roszczeń. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, bilet wstępu może ulec unieważnieniu, bez prawa zwrotu i refundacji kosztów.

Sprzedaż i odsprzedaż biletów:
Bez uprzedniej zgody Milewski & Partnerzy zabrania się:
Jeśli bilet zostanie sprzedany, odsprzedany lub przekazany z naruszeniem powyższych zasad, może ulec unieważnieniu bez prawa zwrotu pieniędzy, a jego okaziciel może zostać pozbawiony prawa wstępu na kongres.


UWAGA:
Odsprzedaż biletów w pewnych przypadkach może podlegać przepisom handlowym.

Polityka przenoszenia praw stosowana przez Milewski & Partnerzy:
Pytanie Konsumenta:
Nie mogę wziąć udziału w kongresie (opłatę uiściłem), czy mogę przenieść moją rezerwację na inne Wydarzenie?
Odpowiedź M&P:
Nie. Sprzedane bilety dotyczą wyłącznie Wydarzenia, na które zostały wydane - w opisanym na nich czasie.

Pytanie Konsumenta:
Czy zamiast siebie mogę wysłać kogoś innego?
Odpowiedź M&P:
Tak, może Pan/Pani zdecydować na kogo przeniesie swój bilet. Musi nas Pan/Pani o tym zawiadomić drogą mailową, na adres biuro@milewskipartnerzy.pl co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Wydarzenia. Należy w mailu podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy nowej osoby, a także przesłać nam opatrzone datą i podpisem pisemne przeniesienie własności swojego biletu na nowego uczestnika.

Pytanie Konsumenta:
Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli nie wezmę udziału w kongresie?
Odpowiedź M&P:
Jeśli nie weźmie Pan/Pani udziału w kongresie, traci Pan/Pani wpłacone pieniądze. Można przenieść swój bilet na inną osobę, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Proszę pamiętać, że uwzględniliśmy Pana/Pani udział przy planowaniu budżetu kongresu, a więc nie jest możliwe uzyskanie zwrotu kosztów biletu jak również przeniesienie wpłaconych środków na inne Wydarzenie.

Dziękujemy za zrozumienie.
Z przyjemnością powitamy Pana/Panią na naszym kongresie.

Milewski & Partnerzy
Email: biuro@milewskipartnerzy.pl
Tel: +48 538 002 335